Opleving van de gilden

Opleving van de gilden

handvervaardigd logo-ontwerp, visuele identiteit

Ondernemers zoeken elkaar instinctief op, zoals in de vroege dagen van de gilden. Sociale netwerken van meesterschap en reisgezelschap waren de basis van uiteenlopende ambachten. Met cultureel-intellectueel uitdagende seminars poogt Frisse Bronnen deze klassieke gildenkennis weer aan de ondernemer te brengen, vanuit een inspirerende visuele omgeving.

Het mag geen verassing heten dat Frisse Bronnen een hang heeft naar klassieke schoonheid, maar klassieke principes dienen heden ten dage aansluiting te vinden bij hedendaagse verwachtingen. Frisheid, in toon en kleur, overbrugt de tijdsgeest, terwijl de thematische oorsprong in acht wordt gehouden. De geest van leren ondernemen komt zo stijlvol tot z’n recht.

image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description

Gilde van Ondernemers

Gilde van Ondernemers

Frisse Bronnen heeft een tweede tak die een ander doel dient. De twee ondernemingen delen hun toon en thematiek.

Waar Frisse Bronnen ondernemers inspireert, is het Gilde van Ondernemers echter in het leven geroepen om een podium te bieden waar kennis wordt gedeeld.

Door een zichtbaar verschil in de identiteiten blijven de activiteiten duidelijk afgebakend.

image description
image description
image description
image description
image description
image description